Dagfaris Æresmedlemmer

Marit og Gunnar Jonsson - Udråbt til æresmedlem i Japur i 1976 for initiativ og hjælpsomhed, samt for lang og tro tjeneste i de første 25 år, bl.a. indsats ved næsten alle stævner. I de seneste år har deres utrættelige engagement vist sig ved et exceptionelt stort stykke arbejde med Gunnar som redaktør af klubbladet Ishesten fra den spæde start i 1999 og still going strong.

Jytte Jansen og Mogens Iversen Kjær - Udråbt til æresmedlem i Japur i 1976 for initiativ og hjælpsomhed. Jytte og hendes nu afdøde mand Mogens (Jens Iversens forældre – FEIF’s præsident) byggede den først ovalbane i Nordsjælland på Lillevangsgården, hvor Jarpur
afholdt stævner gratis i mange år.

Kirsten Rasmussen - Gift med nu afdøde Ib (Dortes Rasmussens forældre) og havde Birkely i Grønholt, hvor de også anlagde en ovalbane, som i mange år var Jarpurs hjemmebane. 

Kirsten Kjær - Udråbt til æresmedlem i Japur i 1976 for initiativ og hjælpsomhed. Det var tillige Kirsten der tegnede Jarpurs Logo og var med til at udgive Japurnyt. Hun bor nu i Jylland.

Rill Temte - Udråbt til æresmedlem i Skjoni i forbindelse med 80 års fødselsdag samtidig med at de fortsat var aktive medlemmer af klubben.

Grethe Hansen - Udråbt til æresmedlem i Skjoni i forbindelse med 80 års fødselsdag samtidig med at de fortsat var aktive medlemmer af klubben.