Bestyrelsen

Foruden bestyrelsen, har klubben flere aktive udvalg. Turudvalg, Foredrags- & Kursusudvalg (FK) og Stævneudvalg. 

 Bestyrelsesmedlemmer Funktion  mailadresse Valg?
  Annike Fossing Formand

Webmaster
webmaster@dagfari.dk 2019

Trine Kongsvad Kasserer trine.kongsvad@gmail.com 2019

Helle Erstling Rasmussen Næstformand helle2402@hotmail.com 2019
  Vibeke Ellekær Bestyrelsesmedlem  vibekepie@mail.dk 2018
  Ruth Bahnsen Suppleant   2019
  Jeanette Wibe  Bestyrelsesmedlem, Stævneudvalg jeanette.wibe@gmail.com 2018
  Helle Kisby Christensen  Suppleant Hellekisbychristensen@live.dk  2018