Generalforsamling 2012
Tilmelding til GRATIS spisning via sporti
Frist 11. oktober

Torsdag d. 18. oktober 2012

Helsinge kulturhus, lill sal - Skolegade 43, 3200 Helsinge 

 

Indkomne forslag til dagsorden kan sendes til bestyrelsen på: dagfari@dagfari.dk

Forslag skal indsendes senest torsdag d. 11. oktober jvf. § 8 i vedtægterne.


Foreløbig dagsorden kan læses i oktobernummeret af Ishesten.

Endelig dagsorden kan læses her på siden senest 3 dage før generalforsamlingen. jvf. § 8 i vedtægterne.


Foreløbig dagsorden - opdateret 8. oktober 2012

Dagsorden til Dagfaris Generalforsamling 
18. oktober 2012 - Helsinge kulturhus, lille sal.
Skolegade 43, 3200 Helsinge 


a. Valg af dirigent og referent
b. Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret
c. Formandens beretning, herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene
d. Godkendelse af formandens beretning
e. Fremlæggelse af regnskab med kassererens og revisorens påtegning
f. Godkendelse af regnskabet
g. Forelæggelse af budget
h. Valg af bestyrelse og revisor
Nynne Brudholm er på valg og genopstiller
Vibeke Ellekær er på valg og genopstiller
i. Indkomne forslag
i.1 Debat om opbevaring af klubbens materiel

i.2 Debat om strukturændringer i DI - lokalklubbernes fremtid. (jvf. DI's referater og klubnyt) 

Formanden for avlskomitéen og DI bestyrelsesmedlem Torben Haugaard kommer og informere om tankerne bag strukturændringerne i DI.

j. Fastsættelse af kontingent
k. Valg til udvalgene.
l. Eventuelt
Save