Generalforsamling 2014
/Portals/4/GF/Formandens beretning 2014.docx  Referat fra generalforsamling 2014
Klik her
Regnskab 2014
Kommer her 

Tilmelding til GRATIS spisning via sporti
Er åben


Tirsdag d. 28. oktober 2014

Helsinge kulturhus - Lille sal

Skolegade 43, 3200 Helsinge  

Indkomne forslag til dagsorden kan sendes til bestyrelsen på: dagfari@dagfari.dk

Forslag skal indsendes senest tirsdag d. 14. oktober jvf. § 8 i vedtægterne.

Foreløbig dagsorden kan læses i oktobernummeret af Ishesten.

Endelig dagsorden kan læses her på siden senest 3 dage før generalforsamlingen. jvf. § 8 i vedtægterne.


 

Dagsorden - opdateret 9. september 2014

Generalforsamling i Dagfari 2014

Tirsdag d. 28. oktober 2014 Helsinge kulturhus, lille sal - Skolegade 43, 3200 Helsinge
Generalforsamlingen starter kl. 19 (du kan komme fra kl. 18, hvis du ønsker at spise med. Tilmelding til spisning er gratis og foregår via Sporti senest tirsdag d. 21. oktober 2014. I år skal vi have flæskesteg)


Dagsorden - Endelig dagsorden kan ses 25. oktober 2014 jvf. § 8 i vedtægterne
a.  Valg af dirigent og referent
b.  Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret
c.  Formandens beretning, herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene
d.  Godkendelse af formandens beretning
e.  Fremlæggelse af regnskab med kassererens og revisorens påtegning
f.  Godkendelse af regnskabet
g.  Forelæggelse af budget
h.  Valg af bestyrelse og revisor
Nynne Brudholm er på valg og genopstiller
Vibeke Ellekær er på valg og genopstiller
Margrethe Lüneborg er på valg og genopstiller ikke.

i.  Indkomne forslag Forslag skal indsendes til formanden på formand@dagfari.dk senest 14. oktober 2014 jvf. §8 i vedtægterne.
j.  Fastsættelse af kontingent
k.  Valg til udvalg og arbejdsgrupper
- Turudvalget
- Stævneudvalget
- Foredrags- og kursusudvalget - Her skal sættes et helt nyt hold gerne minimum 3 personer
- Ungdomsudvalget
- Stiudvalget
- Arbejdsgruppe for Naturens dag og måske Islandshestens dag
l.1 (Eventuelt) Drøftelse af dagsorden til DI's generalforsamling

l.2 Eventuelt