Medlemskab af Dagfari


Hvad koster det?

Enkeltmedlemskab af klubben koster 170 kr.

Familiemedlemskabes koster 170 kr. for det første medlem  85 kr. for hver efterfølgende medlem.

Kontingentåret opkræves én gang årligt og løber fra 1. januar til 31. december.

Hvad får du som medlem?

Som medlem modtager du 6 gange årligt klubbens medlemsblad Ishesten. Familiemedlemskaber modtager ét blad.

Er man nyindmeldt medlem, vil modtagelse af bladet afhænge af hvornår man har meldt sig ind. Bladet udsendes i starten af årets lige måneder og melder man sig ind umiddelbart før starten af et lige måned vil man først modtage bladet næste gang igen.

Du får også mulighed for at deltage i alle de ture og arrangementer som klubben laver.Til de arrangementer der har brugerbetaling er der oftest en rabat til medlemmer af klubben.

Det er gratis for alle junior- og ungdomsmedlemmer at deltage i foredrag arrangeret af Dagfari. Tilmelding skal, istedet for via Sporti, ske til Annike på webmaster@dagfari.dk

Hvordan betaler du?

Som udgangspunkt betales alle kontingenter via Sporti. Det sparer nemlig kassereren for meget arbejde.

GAMLE medlemmer får tilsendt en mail fra sporti med opkrævning af kommende årskontingent. Har du ikke fået dit link tilsendt skal du kontakte kassereren.   

NB. Man kan ikke bare bruge linket for nye medlemmer, da man så opretter sig som medlem igen og derved bliver meldt ind to gange.

Vil du tilmeldes vores arrangementer, skal man have en profil på Sporti, som man selv skal oprette. Har du alene modtaget et link til betaling af årskontingentet har du formentlig ikke en profil på Sporti. Denne oprettes på www.sporti.dk

Har du yderligere spørgsmål til indmelding, modtagelse af bladet eller betaling via Sporti, kan du kontakte kassereren Mogens Dalhoff

NYE medlemmer kan melde sig ind via sporti på linket øverst til venstre.