Øltølt 

Øltølt er en gammel disciplin indenfor islænderverdenen. Den er yderst publikumsvenlig og alle kan være med. 

Det går ud på, at ride én runde på ovalbanen med et stort krus øl i den ene hånd. Der rides naturligvis på tid mod en modstander. 

Hver deltager står i parade ved siden af hinanden, men i hver sin rideretning. Når der fra dommeren/tidtager gives signal, rides der på tid hele vejen rundt. Rytterne mødes på den måde på et eller andet tidspunkt undervejs på banen og skal passere hinanden.

Pointsummen i øltølt regnes ud fra den tid der ride på, sammen med den mængde øl man har bevaret i kruset, samt mulighed for en stilkarakter ud fra hvor fin en tølt man har vist.

Øltølt kan varieres i sværdhedsgrad således at de konkurrerende ryttere på den ene langside af ovalbanen skal ride slalom mellem 3 pæle (eller lignende).

Dette er en rigtig sjov disciplin som vi forventer at holde fast ved til Dagfaris Hyggestævne.


Nedenstående regelsæt blev i 2003 nedfældet af Benny Thomsen & Gunnar Jonsson:

ØLTÖLT O.l

Startberettigede heste: Enhver, der er startberettiget ved et stævne, kan tilmelde sig denne disciplin.

Antal forsøg: Hver deltager har ét forsøg.

Banen: Der benyttes en ovalbane på 200 eller 250 m. Midt på den ene langside markeres en start- og mållinie. På den modsatte langside markeres midtpunktet, og startende 5 m fra midtpunktet opstilles på hver banehalvdel 4 slalom-forhindringer (tønder eller lign.). Disse placeres på en lige linie midt i banesporet med 5 m mellemrum, så at de danner tre porte på hver side af midtpunktet (se skitse).
 
Der er to deltagere i hvert heat. Heatsammensætningen sker ved lodtrækning og foretages af stævneledelsen.
De to deltagere placeres på hver side af startlinien "face to face". Er der uenighed om, hvem af deltagerne der skal ride på højre volte og hvem på venstre, har den yngste af de to ryttere ret til at vælge volte.
Hver deltager skal med et fyldt krus øl i den ene hånd (valgfri hånd) og tøjlerne i den anden hånd ride en baneomgang i frisk tempo tölt og i slalom passere de tre første porte og videre mod mållinien uden at spilde øllet.
Rytterne skal holde til højre, når de passerer hinanden.

Bedømmelsen

Stævneledelsen udpeger to dommerhold og et tidtagerhold blandt respektable Islandshestefolk. Der gives tre karakterer til hver ekvipage som følger:
1.                   Stil
2.                   Omhu for det ud leverede øl
3.                   Tid
Bedømmelse af stil foretages af et hold bestående af to dommere, som i fællesskab giver hver ekvipage en karakter fra 0-10 for den ydede præstation. Der lægges især vægt på, at gennemridningen er foretaget i tölt samt på dennes kvalitet, og at portene er korrekt passeret.
Fastsættelsen af ølkarakteren foretages af et dommerhold ligeledes på to personer. Bedømmelsen sker, ved at dommerne måler ølstanden i rytterens glas ved start (mindst 10 cm), og efter at rytteren har passeret mållinien. For hver påbegyndt cm øl, der er mistet undervejs, gives et fradrag i karakteren på et point fra maksimumskarakteren 10. Kun øllet måles, hvilket vil sige, at skum opstået som følge af ryttermæssige mangler ikke indgår i målingen.
Tidtagningen foretages af et hold på mindst to tidtagere. Til tidtager-holdet er knyttet en starter. Der gives hver enkelt deltager en karakter efter følgende skala:

200 m bane, sek.               250 m bane, sek.                   Karakter
40 eller hurtigere                 5o eller hurtigere                   10
44 ” 55 ” 9
48 ” 60 ” 8
52 ” 65 ” 7
56 ” 70 ” 6
60 ” 75 ” 5
64 ” 80 ” 4
68 ” 85 ” 3
71 ” 90 ” 2
76 ” 95 ” 1
Langsommere end 76 " Langsommere end 95 " 0 Points

Der gives en åben karakter fra O - 10 for henholdvis stil, omhu og tid. Det opnåede antal points for den enkelte ekvipage er gennemsnitsværdien af de tre karakterer udregnet med én decimal. Der er ingen finalerunde.
 
 
Rekvisitter:
Materiel til afmærkning af midtpunktet på de to langsider (evt. blot en streg i gruset).
Materiel til markering af slalomportene (f.eks. 2x4 tromler, stole eller springstøtter).
Et passende antal ens ølkrus. Krusene skal være gennemsigtige - gerne solidt glas - mindst 12 cm høje og have et solidt håndtag.
Tilstrækkeligt øl, mindst én pr. deltager. Husk oplukker!
En nogenlunde ren tommestok.
Et antal stopure.
Tre dommermapper med karakterskilte til de to dommerhold og tidtagerholdet.
Særlige rettigheder

I denne disciplin har enhver deltager ret til - efter at have passeret mållinien, og efter at der er foretaget måling af eventuelt spild - at tømme sit glas eller lade en rytteren nærstående person tømme glasset for sig.
 
Benny Thomsen/Gunnar Jonsson, 15. september 2003
 
Baneskitse: