Lydighed AL 2 / Freestyle (dressur)

Lydighed er islænderverdenens udgave af dressur. Den rides oftest i forbindelse med Alrid og derfor hedder klasserne "AL", tallet indikere sværhedsgraden hvor 4 er det nemmeste. Der findes også programmer der kan rides freestyle. Det vil sige hvor man selv finder på sammensætningen af øvelser. Her er der så igen forskellige sværhedsgrader alt efter hvilke øvelser der kan vælges imellem. 

Lydighed rides på en traditionel dressur-ridebane. Hvor der er bogstaver at ride efter. Disse bogstaver indikere hvor øvelserne i programmet startes og afsluttes. Nedenfor kan du se tegning af en dressurbane med bogstaver på. De fleste er langs siderne på banen, og hænger som regel synligt på banen undervejs i programmet. Bogstaverne i midten af banen er ikke markeret på banen og rytteren skal således selv vide hvor de er, når programmet rides. 

I vores klasse, er der frit valg imellem at ride klassen som freestyle, altså hvor du sammensætter dit eget program og evt. har musik til, eller om du vælger at ride det lagte program. 

Freestyle

Skal indeholde følgende elementer, i valgfri kombination. Programmet skal tilnærme sig 5 min. varighed.  

  • Parade
  • Slangegang over hele banen med 3 buer i tølt eller trav
  • Schenkelvigning både til højre og venstre
  • Skråt i gennem i tølt elle trav
  • Volte tilbage (10 m volte) i tølt eller trav
  • Ottetal (med 10 meter volter) redet i tølt eller trav.

Følgende gangarter /tempi skal vises undervejs i programmet.

  • Skridt for lange tøjler
  • Galop på begge volter
  • Øgning på begge volter i tølt eller trav
  • Visning af både tølt og trav undervejs i programmet

Ønskes der at ride til musik, skal der 20 min inden klassens start afleveres en CD, med tydeligt navn, start nummer i klassen, samt valg af musiknummer (der kan ikke vælges to sange) 

OBS:

Programmet skal sendes til stævneansvarlig på dagfari@dagfari.dk senest tre dage før stævnet


Lydighed AL2
Opgave:
1     A          Indridning i middelskridt ad midterlinjen
       X          Parade, stilstand, hilsen
                   Arbejdstempo tölt / trav
2     C          Højre volte
                   Arbejdstempo tölt / trav
3     A          Slangegang over hele banen, 3 buer
4     C          Parade, 3 sek. stilstand
                   Middelskridt
5     M X       Schenkelvigning for venstre schenkel
6     X F       Schenkelvigning for højre schenkel
7     A C       Arbejdstempo tölt / trav
8     M K       Skråt igennem, øget tölt / trav
       K          Arbejdstempo tölt / trav
9     F          Lille ottetal tværs over banen, hver cirkel 10m i diameter
10    C          Venstre galop, arbejds- middeltempo, 1 omgang
       C          Arbejdstempo tölt / trav
11    H F       Skråt igennem i øget tölt / trav
       F          Arbejdstempo tölt / trav
12    A          Højre galop, arbejds- middeltempo, 1 omgang
       A          Arbejdstempo tölt / trav
13    E          Volte tilbage, 10 meter i diameter
14    A          Middelskridt
       F M       Skridt for lange tøjler
       M          Tøjlerne tages op igen
15    C          Arbejdstempo trav / tölt (modsat gangart)
16    A          Vend ad midterlinjen
       X          Parade, stilstand, hilsen
                   Udridning i skridt for lange tøjler
 
Bedømmelse:
Opgaven bedømmes af 1, 2 eller 3 dommere. For hver opgavedel samt for gangarternes renhed, hestens spændstighed, hestens lydighed samt rytterens opstilling og sæde gives fra 0 til 10 point. Hver dommers karakter udregnes som den samlede pointsum delt med antal opgaver. Forkert program giver den samlede karakter 0. Dog kan enkeltkarakterer stadig noteres på dommersedlen. Gennemsnittet af dommernes karakterer med én decimal er ekvipagens opnåede pointtal. Ved at trække dette pointtal fra 8 og gange med 15 findes de opnåede strafpoint. Hvis disciplinen rides fejlfrit, dvs. gennemsnitskarakteren er 8 eller derover, gives ingen strafpoint. Hvis gennemsnitskarakteren er 1,3 eller derunder gives 100 strafpoint.
Dette program kan rides i enten tölt eller trav, men den én gang valgte gangart skal bibeholdes under hele programmet, bortset fra den opgavedel, hvor modsat gangart skal vises.


Herunder er der en illustration af den bane der rides på.