Højdespring

Som titlen afslører går det ud på at springe højest. 

Man starter ved 40 cm. og alle ryttere har 2. forsøg pr. højde. Når alle ryttere har et godkendt spring sættes bommen 10 cm. op. indtil der kun er én rytter tilbage. 

River én eller flere ryttere ned på samme højde, gives der op til 2 ekstra forsøg pr. rytter. Er der fortsat lighed er der delt placering.