T.10 - Tølt med overgange

Der findes mange klasser indenfor tølt. Beskrivelsen af alle klasserne kan findes i FIPO reglementet som årligt opdateres. Den letteste hedder T.8, herefter T.7 osv. (ikke alle tal benyttes)

T.10 er ikke en officiel klasse, men en vi har sammensat efter inspiration fra 4.4 hvor man bedømmes på sine overgange til og fra tølt.

Der rides på begge volter. Den valgte volte ved tilmelding er den volte man starter på.

Der rides 1-3 ryttere på banen af gangen og der rides på speakers kommando. Det betyder at det er speakeren der sætter opgavedelene i gang. Speakeren kan give mulighed for at rytterne kan fordele sig mellem opgavedelene via parader og volter.


Opgavedelene er som følger:

1. valgfrit temp tölt.


Herefter tages på speakers kommando i skridt, der vendes volte og der rides igen

2. Overgang fra skridt til tölt og nedtagning til skidt igen - dette gøres på speakers kommando én og én.