Reglement for TREC  
(fra side 26)
 Bilag til reglement
TREC

Hvad er TREC?
TREC er sjov og udfordrende for alle ryttere og heste, der nyder en tur i naturen. 

TREC er en test af rytterens og hestens samarbejde i terrænet, med stor vægt på rytterens evne til, at finde vej samt hestens lydighed og erfaring med naturlige forhindringer og forskellige opgaver. Her i Danmark er stævneformen ny, men i Frankrig er den yderst udbredt og i England er det den hurtigst voksende stævneform i landet. Herhjemme er det Dansk rideforbund der har taget initiativ til, at introducere TREC. På DRF's hjemmeside efter TREC, skal du lede under klub og bredde / Breddeakiviteter. Adressen er: www.rideforbund.dk


Hvordan deltager du?
TREC er som sagt introduceret af Dansk rideforbund (DRF) og derfor er det umiddelbart DRF/klubber der afholder stævner i TREC.

For at deltage i et stævne under DRF kræves det, at man er medlem af en lokalklub under DRF. Til nogle stævner kan det være bestemte klubber der er inviteret, men indtil videre er TREC stævnerne åbne for alle DRF klubber. Dagfari og DI (dansk islandshesteforening) er desværre ikke tilstrækkeligt i denne sammenhæng)

Medlemskab af en DRF klub koster typisk 400 kr. årligt, men i Tjele militaryklub kan man være medlem for 250 kr. årligt (dette er priser fra 2012).

TREC består af tre prøver
Den første er orienteringsridt, hvor der skal rides en rute efter markeringer i en bestemt hastighed. Her gælder det ikke om at ride stærkt, men om at finde en idealtid. Idealtiden kan variere fra stævne til stævne. Ligeledes kan sværhedsgraden øges ved, at forlænge længden på den rute der skal rides.

Anden opgave består af en gangartstest, hvor hestens grundridning og lydighed vises. Her opnår man flest point, hvis man kan vise en langsom kontrolleret galop (trav eller tölt er også en mulighed) og en energisk fremadsøgende skridt. For begge gælder det om, at holde hesten i et jævnt tempo og helt lige. Gangartstesten vises på en 100 meter lang bane eller afmærket strækning.

Den sidste prøve er en forhindringbane med overkommelige og oftest naturlige forhindringer og opgaver. Forhindringerne og opgaverne er noget, man som rytter kan møde i naturen. Rytterne bliver udfordret med overraskende opgaver som lavt hængende grene, gangbroer, låger, op og ned af bakke. Nogle skal gennemføres ridende, andre fra jorden. De opgaver der skal gennemføres fra jorden, der skal man huske at sætte stigebøjlerne op i helhold til reglementet. Derudover er der visse opgaver hvor det giver minuspoint ikke at være iført godkendt sikkerhedsvest (også selvom man er voksen). 

TREC – en disciplin for alle
Man kan vælge opgaver fra, som man ikke mener, man kan gennemføre. Disse opnår man ikke point for, men man kan frit fortsætte sit ridt. Det vigtigste er, at alle får en god oplevelse. Hver enkelt øvelse bliver vurderet af en dommer. Aktiviteterne stiller ikke krav til hvor fin hesten er, men derimod samspillet mellem hest og rytter, og derfor kan alle typer af heste konkurrere på lige vilkår mod hinanden.

senest 6 dage inden stævnet er værtsklubben forpligtet til at offentliggøre en liste over hvilke forhindringer og opgaver der er på forhindringsbanen. Det kan anbefales at man som rytter sætter sig grundigt ind i, hvilke krav der er til hver enkelt opgave. Kravene kan findes i TREC reglementet og bilagene.


Der kan findes mere information om TREC på Trecdanamrks hjemmeside - www.Trecdanmark.dk


På facebook er der en gruppe der hedder TREC Danmark. Her kan man tale løst og fast om TREC og spørge om alle de ting man skulle være i tvivl om:
Her er et direkte link:

https://www.facebook.com/groups/347029865359441/

Ydermere er der kommet en grupper for oplysninger om stævner, programmer, træningsdage mm. 

Her er et direkte link

https://www.facebook.com/groups/434488406648198/