Hyggestævne 2017

Hyggestævnet er et stævne tiltænkt skovtursrytterne, fritidsrytterne, og dig der aldrig før har startet stævne. Vores mål i Dagfari er altid at arrangere stævner for de ryttere der ellers ikke vil få en ben til jorden til de almene stævner, med erfarne stævneryttere og eliteheste.

Udover lette gangartsklasser tilbyder vi også nogle klasser som sjældentudbydes til islandske heste. Lydighed (dressur), spring og naturligvis Øltøltm.fl.. 
Der kan læses detaljeret om klasserne på hjemmesiden under discipliner i fanen stævner.

Følgende klasser udbydes i følgende rækkefølge på dagen:

·        Spring - På tid.

·        Lydighed -valgfrit AL program

·        Tølt: T.10 - T.8 -  T.6 -  T.5 el. T.3

·        Øltølt

·        Lakridsbåndsløb

·        Lydighed del 2(dressur)

·        Firgang 4.5 - 4.44.3 el. 3.3 (3-gang)

Præmieoverrækkelse og uddeling af ærespræmier.

Til stævnet rider vi i ridehus på 20x60 meter. Der er mulighed foropvarmning enten i ridehus på 20x40 eller på udendørs dressurbane.

OBS:

Alle gangartsklasser udbydes som træningsklasser. Bedømmelsen speakesundervejs i forløbet af vores dommer. Lydighed speakes også.

Klubmesterskab. Traditionen tro kårer vi klubmestre i alle de sjovesteklasser. Springning, Øltølt, Lakridsbåndsløb, Behændighed og Lydighed.

Alle gangartsklasser (firgang, tregang og tøltklasser) rides somsløjfeklasser. Det betyder,  at rides der til minimum 3,5 i gennemsnitudløser dette en roset. Der er en anden farve til ekvipager der gennemfører tilmin. 4,5 i gennemsnit og en til dem der gennemfører til min.  5,5 igennemsnit. Så det kan godt betale sig at gøre sit bedste.  

Der er ingen individuelle placeringer i disse klasser.

Børn er meget velkomne. Der er rosetter til børn under 10 år (uanset hvad)i AL4, 3.3 (Tregang), 4.5 , T.8 og behændighed. Det er tilladt med trækker ialle disse klasser (notér det i bemærkninger hvis I ønsker at benytte trækker,da det indvirker på klasserne med heats).

Spring foregår med ca. 7-9 spring uden faste afstande og rides på tid. Deter valgfrit om man tilmelder på 40 cm. eller 60 cm. Ryttere i 60 cm fårfratrukket 1 sekund fra deres tid. 
Nedrivning giver +4 sekunder. Refusering (stop) giver + 4 sekunder. (ved 3.refusering må ekvipagen forlade banen).

Lydighed: Afvikles som sløjfeklasser med rosetter til alle ved gennemførtridt. Og klubmester bliver dagens højeste snit på tværs af klasserne. For atbegrænse omfanget af lydighed i tidsprogrammet afprøver vi at sætte et maksantal deltagere på 12 ekvipager.

Behændighed: Er en slags agility til hest. I år er der kun én klasse som vilindeholde både opgaver til hest og nogle fra jorden. (med andre ord, der skalrides for at gennemføre).

Stævnet oprettes ved minimum 30 ryttere og max antal er 40 . Herefteroprettes venteliste.

Startpris pr. ekvipage:

·       330 kr. for Dagfari medlemmer

·       450 kr. for alle andre. 

Prisen er den samme uanset antal klasser du rider. 


Rytterlicens er ikke påkrævet. 

Stævnet er nonprofit. Det vil sige at der ikke planlægges med et overskud.Målet er et stævne der går i nul, for at give rytterne mulighed for at ride såbilligt som muligt. Derfor giver vi heller ikke penge retur for frameldingeruanset årsag.

Det er muligt, helt gratis, at opsætte fold på springbanen (Obs. det kanvære svært at få hegnspæle i jorden). Området skal være ryddet for wrap ogpærer  mm. inden I kører hjem. Tak fordi I altid rydder pænt op efter jer.

(alle priser er ekskl. sporti gebyr)

Tilmeldinger med klubrabat skal foretages med korrekt medlemsnummer ioverensstemmelse med rytteren der skal ride hesten.

Tilmelding for Dagfarimedlemmer åbner 1. september kl. 18.00 (for rytterefra andre klubber åbner tilmeldingen 8. september. Tilmelding lukker når allepladser er besat, eller senest . 30. september. 

Efter sidste tilmeldingsfrist (30. september) kan der IKKE længere skiftesvolter, klasser mv. 

Fordi når først tidsprogrammet lægges og startlister laves er det et stortarbejde at ændre det. Selv en lille ændring har indflydelse på mange rytteresamt tidsprogrammet. Rytter og/eller hest kan skiftes ud efter denne dato modet gebyr på 50 kr.

Er der særlige  hensyn der er behov for i forhold til dig og din hestså kontakt arrangøren (inden 30. september - meget kan lade sig gøre indendenne dato).

Vi har tradition for, at alle ryttere hjælper med til afviklingen afstævnet, så du bedes afkrydse hvilken hjælpertjans du ønsker. Når alle hjælper,så har stævneudvalget kræfter til mere, også til de fremtidige stævner.

Der er traditionen tro ærespræmier til dette stævne. I år er der 4 stk. Så blivgerne til den sidste præmieoverrækkelse og se om det måske bliver dig.

Stævneleder Salli Pedersen

Dommer - Anna Worm

Venlig hilsen Stævneudvalgt. Gunilla, Eva, Sidsel, Jeanette og Salli.

Mødested/startsted
Adresse: Helsinge Ridecenter, Husebyvej 13, 3200 Helsinge