Login

Rideture i Vores Natur 2020

Vil du væreturleder på en ridetur i en af Danmarks16 Naturperler?

Ridespor Danmark, DanskIslandshesteforening og Dansk Rideforbund ønsker at sætte fokus på goderideruter i Danmark, og på ridning som en sund, aktiv og naturnær måde atfærdes i naturen.

Ridespor Danmark har fåetstøtte fra Vores Natur-puljen til at kvalificere turledere og få 500 ryttere på tur i naturperlerne.

Nu har vi brug for frivillige i klubber, ridesporsgrupper og ridelaug, der vil arrangere og gennemføre sjove, sikre og hensynsfulde rideture i naturen og hjælpe flere ryttere ud i naturen.

Rideturene skal afvikles i løbet af juni, juli, august og september 2020. Lokaliteterne udvælges, så de følger Naturstafetten som events I naturperlerne og på vejen mellem dem.

Deltagelse i turene må ikke kræve forenings medlemsskab.

Rideturene kan foregå weekendeller aften på hverdag ... eller måske over flere dage med overnatning. Turenes længde og varighed afpasses efter arrangørernes ønsker, og hvilke faciliteter og muligheder området byder på.

Vi opfordrer til at flettenaturformidling ind i turene ved at afprøve samarbejde med andre lokale foreninger eller naturvejleder (jagtforening, ornitologer, naturskoler osv.). Fx: Aftenturmed ugler og flagermus, hjortevildtsafari, hedens blomster, strand og vadefugle, langtur med overnatning i det fri, historier i landskabet, eller ???

Med støtte fra Vores Natur-puljenunderstøtter Ridespor Danmark og Dansk Islandshesteforening med:

·        Workshop forturledere + hjælp og vejledning

·        Refleksveste til alle deltagere

·        Forfriskning til ryttere +heste

·        Sadeltaske og hjelmbånd tilturledere

·        Flag til mødested

Projektet er støttet og en del af Vores Natur

Naturstafettens 16 naturperler:

·        Nationalpark Kongernes Nordsjælland

·        Naturpark Amager

·        Nationalpark SkjoldungernesLand

·        Geopark Odsherred

·        Møn Biosfære

·        Bornholm

·        Naturpark Maribosøerne

·        Sydfyn

·        Naturpark Lillebælt

·        Nationalpark Vadehavet

·        Naturpark Vesterhavet

·        Skagen og Råbjerg Mile

·        Nationalpark Thy

·        Naturpark Nissum Fjord

·        Nationalpark Mols Bjerge

·        Søhøjlandet

Workshop for turledere

Deltag i øst eller vest:

Naturcenter Herstedhøje,Albertslund: onsdag 29. april kl. 18-21.

Naturcenter Koutrupgård, Trekantsområdet:torsdag 7. maj kl. 18-21.

NB datoerne kan ændres på grund afCoronavirus

Workshoppen understøtter og kvalificerer ridesporsfrivillige til at planlægge og lede rideture i klubber og ridelaug. Deltagelse i workshop er gratis. 

Udfyld og send tilmeldingsskema NU og senest 30. Marts 2020.

Vi glæder os til at møde dig... på workshop eller til hest i Vores Natur!

Med venlig hilsen, Tove og Caroline

Tove Urup Madsen                                   CarolineSeehusen

Projektleder,                                            Natur-& bredde,

Ridespor Danmark                                   DanskIslandshesteforening

tove@islandshest.dk                                cs@islandshest.dk

Se mere om Naturstafetten på www.friluftsraadet.dk/naturstafetten

Se mere om Vores Natur på www.voresnatur.dk

Se mere om Ridespor Danmark på www.ridespor-danmark.dk

Tilmelding: Workshop forturledere

Workshoppen understøtter ogkvalificerer ridesporsfrivillige til at planlægge og lede rideture i klubber ogridelaug. Deltagelse i workshop er gratis.

Udfyldtilmeldingsskemaet hurtigst muligt og senest d. 30. marts 2020

og send på mail tiltove@islandshest.dk

Ja! Jeg ønsker at deltage i workshop og være turleder på en Vores Natur-ridetur 2020

Navn:______________________________________________

adresse:______________________________________________

mail:______________________________________________

telefon:______________________________________________

Medlem af:   Dansk Islandshesteforening ___   Dansk Rideforbund ___

Hvilken klub, ridesporsgruppeeller ridelaug?

Hvilken workshop vil du gernedeltage i? (sæt x)

NB datoerne kan ændres på grund afCoronavirus

___ Øst: NaturcenterHerstedhøje, Albertslund: onsdag 29. april kl. 18-21.

___ Vest: Naturcenter Koutrupgård,Trekantsområdet: torsdag 7. maj kl. 18-21.

Hvilket område/ Naturperleønsker du at arrangere ridetur I?

Har du været turleder /arrangeret guidede ture før ja ___            nej ___

(Det er IKKE et krav, at du har arrangeret ture før, mendu skal selvfølgelig ride en egnet hest)     

Skriv gerne lidt om hvor,hvornår, hvordan, ... :

Skriv gerne ønsker til indholdpå workshop eller andre ideer og kommentarer: